21:44 29/12/2021

TP.HCM sẽ tăng cường quản lý các khoản thu từ đất

Mộc Minh -

Năm 2022, TP.HCM phải đảm bảo thu ngân sách tăng tối thiểu 3 - 5% so với dự toán pháp lệnh trong bối cảnh dự báo sẽ có một số nguồn thu lớn suy giảm. Theo đó, thành phố sẽ  tăng cường quản lý các khoản thu từ đất, hoàn thiện thủ tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá…

Năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn TP.HCM ước thực hiện là 263.824 tỷ đồng, tăng 2,7% so với dự toán, giảm 1% so với cùng kỳ 2020. Năm 2022, dự toán thu ngân sách giao cho Cục thuế TP.HCM là 270.068 tỷ đồng, tăng 2,3% so với 2021.

Chiều 28/12/2021, Cục Thuế TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Thái Minh Giao cho biết, trong năm 2021, Cục Thuế TP.HCM đạt tổng thu nội địa ước thực hiện là 263.824 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2020.

 Ước thu từ khu vực kinh tế là 164.005 tỷ đồng, đạt 103,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 5,6% so với thực hiện năm 2020.

Ước thu các loại thu ngoài khu vực kinh tế là 83.091 tỷ đồng, đạt 92,8% so với dự toán pháp lệnh, giảm 4,3% so với thực hiện năm 2020.

Đến cuối năm 2021, Cục Thuế TP.HCM đã triển khai 05 giao dịch với người nộp thuế bằng phương pháp điện tử, đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 04 đối với dịch vụ tiếp nhận quyết toán thuế, hoàn thuế, hóa đơn thuế, kê khai thuế, nộp thuế.

Năm 2022, Cục thuế TP.HCM xác định nhiệm vụ là đẩy mạnh quản lý thuế điện tử, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch, duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của cơ quan thuế phục vụ tốt người nộp thuế, góp phần xây dựng chính quyền đô thị…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đề nghị Cục Thuế thành phố tham mưu cho UBND TP.HCM về chính sách thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, bảo đảm 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời hạn. Đồng thời, có giải pháp tăng cường quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, đặc biệt quản lý các khoản thu từ đất…

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế Vũ Chí Hùng cho biết dự toán thu ngân sách năm 2022 giao cho Cục thuế TP.HCM là 270.068 tỷ đồng, đặt ra những khó khăn cho ngành khi dự báo sẽ có một số nguồn thu lớn suy giảm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cơ quan thuế TP.HCM cần tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ nhất, rà soát các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký chỉ tiêu phấn đấu tăng thu năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo thu ngân sách tăng tối thiểu 3 - 5% so với dự toán pháp lệnh…

Thứ hai, đối với các khoản thu từ đất đai, tiếp tục tham mưu chính quyền thành phố chỉ đạo các sở ban ngành liên quan hoàn thiện thủ tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế.

Thứ tư, tổ chức rà soát số nợ thuế, thực hiện phân loại các khoản nợ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, không để số nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2022.

Thứ năm, tập trung tất cả nguồn lực để triển khai thành công hóa đơn điện tử, phấn đấu đến tháng 7/2022 có 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...