14:34 05/01/2023

Trình Quốc hội miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

Vũ Phong

Xét theo nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh (Phó thủ tướng Thường trực) và ông Vũ Đức Đam (Phó thủ tướng) thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định...

Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh (phải)
Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh (phải)

Ngày 5/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Theo Thủ tướng, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị và ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, 2 ông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó thủ tướng thường trực nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Do đó, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Quy trình bỏ phiếu miễn nhiệm diễn ra chiều cùng ngày.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự phó thủ tướng thay thế. Các đại biểu sẽ thảo luận ở đoàn trước khi bỏ phiếu kín, thông qua việc phê chuẩn nhân sự mới.

Trước đó, tại kỳ họp Trung ương bất thường hôm 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Phạm Bình Minh hiện là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959; quê ở Nam Định. Ông đã có một thời gian dài làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 7/2021 đến nay, ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đam sinh năm 1963; quê ở Hải Dương. Trong quá trình công tác, ông Đam từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; từ năm 2013 đến nay, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.