10:31 28/05/2015

“Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, càng cần có Luật Biểu tình”

Nguyễn Lê

Một số vị đại biểu nhấn mạnh là “rất tiếc” nếu không được bấm nút thông qua Luật Biểu tình tại kỳ họp này

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn đề nghị dù khó cũng phải đưa Luật Biểu tình vào chương trình.
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn đề nghị dù khó cũng phải đưa Luật Biểu tình vào chương trình.
Trong bối cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ người dân rất muốn có điều kiện để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tỉnh cảm, phản ứng của họ, nếu có Luật Biểu tình thì rất tốt.

Đây là phát biểu của đại biểu Đặng Ngọc Tùng tại phiên thảo luận của Quốc hội hôm 27/5 về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Xin lùi khá nhiều lần và đã được Quốc hội quyết định đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp này, song dự án Luật Biểu tình tiếp tục được Chính phủ đề nghị lùi thời gian trình sang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 13 này, và thông qua vào kỳ họp thứ hai của khóa 14.

Phiên thảo luận tổ hôm 22/5 cho thấy còn khá nhiều quan điểm khác nhau về Luật Biểu tình.

Một số ý kiến đề nghị xem xét, thông qua Luật Biểu tình trong một nhiệm kỳ Quốc hội, ban hành ngay trong nhiệm kỳ này, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Nhiều ý kiến đề nghị chuyển sang nhiệm kỳ sau và có ý kiến đề nghị xem xét tình hình thực tế hiện nay đã phù hợp để xây dựng Luật Biểu tình chưa, nên tính toán kỹ thời điểm ban hành luật này cho phù hợp với thực tế.

Thảo luận sáng 27/5, các vị đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Trần Ngọc Vinh đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến Luật Biểu tình tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm nay và thông qua vào kỳ họp đầu năm 2016 để đảm bảo tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân.

“Tôi thấy rất lạ là khi muốn đưa luật nào vào chương trình thì cũng nói là rất cần thiết, đến khi đưa ra lý do lại cũng rất thuyết phục. Không nên đưa vào rút ra nhiều mà đề nghị kéo dài thời gian họp để làm cho hết chương trình và càn có chế tài xử lý sự chậm trễ”, đại biểu Vinh phát biểu.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần huy động sức dân, đội ngũ chuyên gia và kể cả các cựu đại biểu Quốc hội để soạn thảo luật, chứ không nên giao cho một số ngành, dẫn đến chậm tiến độ.

Một số vị đại biểu nhấn mạnh là “rất tiếc” nếu không được bấm nút thông qua Luật Biểu tình tại kỳ họp này.

“Chắc chắn nhiều đại biểu tham dự 3-4 khóa trong Quốc hội sẽ lấy làm tiếc nếu kỳ này chúng ta không được bấm nút thông qua Luật Biểu tình và Luật Về hội. Tôi mong muốn chúng ta đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai luật này để nhiệm kỳ 13 này chúng ta được thay mặt nhân dân thông qua. Tôi tin rằng, công cuộc đổi mới và dân chủ hóa đời sống xã hội của đất nước sẽ được khẳng định một cách rất tốt đẹp”, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói.

“Luật Biểu tình được nói rất lâu rồi, không chỉ cử tri ở trong nước mà cả ở nước ngoài cũng hỏi sao mãi không đưa vào chương trình, có phải do sự chuẩn bị chưa kỹ hay vì lý do gì khá, nếu thực sự khó, nhạy cảm thì có thể thông qua theo quy trình 3 kỳ họp”, đại biểu Nguyễn Anh Sơn đề nghị.