18:48 19/02/2022

Từ 21/2, giá test nhanh Covid-19 tối đa 78.000 đồng/xét nghiệm

Phúc Minh

Từ ngày 21/2 tới đây, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành, trong đó riêng test nhanh giảm từ 109.700 đồng/xét nghiệm xuống còn 78.000 đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2 mới sẽ áp dụng ngay từ ngày 21/2/2022 tới đây.

Thông tư này quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn, mức giá chưa gồm sinh phẩm xét nghiệm là 11.200 đồng/xét nghiệm và đã gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, quy định cũ tại Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm, quy định cũ là 186.600 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, trong đó trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm, quy định cũ tại Thông tư 16 là không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp gộp mẫu, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp.

Thông tư cũng quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo đó, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại thông tư này.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng, mức giá thực hiện theo quy định như trên.

Về việc thanh toán giá xét nghiệm SARS-CoV-2, trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế khác đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm, đối với trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế thì thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại thông tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì cơ sở y tế của Nhà nước phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được hỗ trợ khi thu của người sử dụng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại thông tư này, cơ sở y tế của Nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị và không được thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm để phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp về chi phí đã thực hiện.