20:56 24/02/2023

Tự doanh và khối ngoại không ngừng xả hàng, cá nhân tung gần 700 tỷ gom ròng

Kiều Trang -

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng tổng hợp 666,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh là 604,3 tỷ đồng...

Tâm lý rất thận trọng vào phiên cuối tuần, dòng tiền không chịu vào khiến chỉ số chính thức rớt 14 điểm vào phiên hôm nay về vùng 1.039 điểm sau nỗ lực lật ngược thế cờ vào phiên trước đó. 

Thanh khoản là điểm đáng lưu ý khi chỉ còn 7.600 tỷ đồng giảm gần một nửa so với phiên hôm qua, giảm 38% so với 5 phiên và 40% so với 20 phiên trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 181,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì nhóm này bán ròng 220,4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, STB, PC1, NKG, DPM, HSG, GMD, POW, LCG, VND.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, DGC, DCM, DXG, CTG, HPG, EIB, VRE.

Tự doanh cũng bán ròng 206,3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh nhóm này bán ròng 240,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Y tế.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEKIV30, STB, FUESSVFL, DXS, HDG, NKG, DGW, FUEMAV30, EIB, DHG.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG, MBB, VNM, MSN, ACB, VCB, VIC, VHM, FPT, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng bán ròng 242,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhà đầu tư tổ chức bán ròng 143,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có FUEKIV30, MBB, LPB, VPB, MSN, DPM, VIC, NLG, MSB, VRE.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HDB, STB, EIB, HPG, FUEVFVND, TCB, SAB, SBT, TPB, DBD.

Nhà đầu tư cá nhân ngược lại vẫn ròng 666,9 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh là 604,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIC, MBB, VHM, VNM, HPG, MSN, LPB, DGC, VPB, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhóm này bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Y tế. Top bán ròng có: STB, PC1, NKG, HSG, VCB, SBT, LCG, PAN, DBD.

Tự doanh và khối ngoại không ngừng xả hàng, cá nhân tung gần 700 tỷ gom ròng - Ảnh 1

Top các giao dịch thỏa thuận hôm nay có TCB, VPB, MSB, MWG, E1VFVN30. Các giao dịch thỏa thuận chủ yếu nội khối giữa các nhà đầu tư Cá nhân trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài

Nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 1736%, chỉ số ngành giảm 1,5% cho thấy áp lực bán tăng. Top cổ phiếu có giao dịch cao nhất là STB, VPB, MBB, LPB, CTG, VCB, SHB, TPB, ACB. TCB duy nhất VCB tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành Điện nước xăng dầu khí đốt ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch đi ngang ở mức 1,67%, chỉ số ngành đ ingang 0%. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm POW, GAS, NT2, PSH, GEG, DDG, QTP, CNG, VSH, PGD, trong đó 2/10 mã giảm, 5 mã tăng.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 41,1% trên HOSE. Chỉ số VN30 giảm 1,95%. Dòng tiền tập trung vào các mã HPG, STB, VPB, MBB, SSI, VNM, VHM, NVL VIC, MWG trong đó 10/10 mã giảm điểm.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên 38,12% chỉ số VNMID giảm 1,81%. Dòng tiền tập trung vào các mã HSG, VND, NKG, LPB, HCM, SCR, VCI, DXG, VCG, GEX, PVD toàn bộ giảm điểm trừ SCR.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng lên 16,88%. Chỉ số VNSML giảm 1,2%. Dòng tiền tập trung vào các mã HQC, LCG, VIX, IJC, HHV, KSB, BAF, IDI, KDG, HAH rong đó 8/10 mã giảm điểm.