20:17 21/02/2023

Tự doanh tiếp tục gom, mua toàn cổ phiếu nhà băng

Kiều Trang -

Tự doanh mua ròng 106,9 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 85,2 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 10/18 ngành, mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống...

Tâm lý yếu thị trường không đồng nhất nên khó hình thành sóng hồi dài hạn, chỉ tăng giảm bất chợt một vài phiên rồi dập tắt, phiên hôm nay là một ví dụ điển hình khi thị trường xuất hiện một số tin đồn xấu. Chỉ số tăng rất tốt vào phiên hôm qua nhưng sang ngày hôm nay dù buổi sáng vẫn giữ được nhịp ổn định nhưng lịm dần về cuối phiên để rồi kết thúc giảm 4,5 điểm về vùng giá 1.082 điểm.

Lực bán chủ động tấn công ồ ạt cuối phiên nên thanh khoản duy trì gần tương đương với hôm qua đạt 13.800 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại vẫn bán ròng 73 tỷ đồng chủ yếu xả DXG, DPM và VND.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 51,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 74,2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, HDB, SSI, HCM, NKG, HSG, VCI, PVD, NVL, VNM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DXG, DPM, VND, DCM, KDC, NLG, FRT, GEX, EIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng bán ròng 81,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhóm này bán ròng 33,2 tỷ đồng.Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có HCM, GEX, DPM, DCM, FUEKIV30, TPB, POW, HAH, HSG, GAS.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FUEVFVND, HPG, VCB, CTG, STB, VRE, TCB, VCG, VND, VPB.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân ngược chiều mua ròng 46,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 22,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: DPM, DXG, DCM, GEX, VND, HCM, HAH, KDC, POW, DGW.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: SSI, HDB, VCB, FUEVFVND, HPG, NKG, TCB, STB, NVL.

Tự doanh cũng mua ròng 106,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh mua ròng 85,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEKIV30, ACB, HPG, MWG, TCB, VNM, VHM, MSN, STB, FPT. Top bán ròng là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top cổ phiếu bị bán ròng gồm FUEVFVND, HDC, POW, HCM, E1VFVN30, FUESSVFL, MIG, CTR, EIB, FUEVN100.

Tự doanh tiếp tục gom, mua toàn cổ phiếu nhà băng - Ảnh 1

Top các giao dịch thỏa thuận hôm nay có VSC, ACB, VPB, TCB, SHB. Vẫn là nhóm cổ phiếu Ngân hàng được giao dịch sôi động nhất, và nhóm nhà đầu tư Cá nhân trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận chủ yếu nội khối.

Nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 5,75%, chỉ số ngành tăng 1,36% cho thấy có dòng tiền vào nhóm này. Top cổ phiếu có giao dịch cao nhất là PVS, BSR, PVD, PLX, OIL, PVB trong đó PLX tăng điểm mạnh hỗ trợ chỉ số ngành.

Nhóm cổ phiếu ngành Xây dựng và vật liệu ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 11,99%, cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số ngành tăng 0,42%. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm VCG, LCG, HHV, C4G, PC1, FCN, CII, DPG, TTA, HUT trong đó 5/10 mã tăng.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 35,42% trên HOSE. Chỉ số VN30 giảm 0,59%. Dòng tiền tập trung vào các mã HPG, STB, NVL, VPB, SSI, TPB, MBB, POW, PDR, CTG trong đó 7/10 mã giảm điểm.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 40,5% chỉ số VNMID giảm 0,48%. Dòng tiền tập trung vào các mã HSG, VCG, VND, HCM, NKG, DXG, DIG, GEX, VCI, PVD trong đó 8/10 mã giảm điểm cho thấy lực bán của nhóm này mạnh.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng mạnh lên 21,05%. Chỉ số VNSML tăng 0,38% là nhóm duy nhất tăng. Dòng tiền tập trung vào các mã LCG, HHV, IJC, KSB, IDI, HAH, BAF, FCN, VIX, LDG 6/10 mã tăng điểm.