21:34 29/12/2021

Vi phạm Luật Chứng khoán, 3 công ty bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (mã DL1-HNX) bị phạt do vi phạm quy định pháp luật quản trị; Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim (Hà Nội) bị phạt do sở hữu từ 5% trở lên mà không báo cáo và Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER (Phú Thọ) báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Sơ đồ giá cổ phiếu DL1.
Sơ đồ giá cổ phiếu DL1.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (mã SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (mã DL1-HNX) do vi phạm quy định pháp luật quản trị; Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim (Hà Nội) bị phạt do sở hữu từ 5% trở lên mà không báo cáo và Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER (Phú Thọ) báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (mã DL1-HNX) bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan.

Cụ thể: theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, Công ty cho CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai (bên liên quan của Công ty do có chung Thành viên Hội đồng quản trị) vay 60,7 tỷ đồng, tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua; cho CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (bên liên quan của Công ty do có chung cổ đông lớn) vay 4 tỷ đồng theo hợp đồng cho vay số 116/2019 ngày 30/6/2019 và Phụ lục số 01/PLHĐ ngày 26/6/2020.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim (Hà Nội) bị phạt tổng cộng 200 triệu đồng - trong có, phạt tiền 140 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 17/5/2021, CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim đã mua 4.873.800 cổ phiếu CTCP DAP – VINACHEM (mã DDV-UPCoM) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 3,42% lên 6,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, trở thành cổ đông lớn của DDV. Đến ngày 25/5/2021, công ty đã bán 1.418.000 cổ phiếu DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,34% xuống còn 4,73% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, không còn là cổ đông lớn của DDV. Đến ngày 06/7/2021, HNX chưa nhận được công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty và công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Phạt tiền 60 triệu đồng do công ty không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể: ngày 21/5/2021, công ty bán 589.300 cổ phiếu DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,13% xuống còn 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV (từ ngưỡng 6% xuống 5%). Đến ngày 06/7/2021, HNX không nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty đối với cổ phiếu DDV.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER (Phú Thọ) bị phạt 50 triệu do công ty này báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.