22:58 25/07/2012

Vì sao PVX lỗ nặng?

Thu Thủy

Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVX - HNX) vừa có thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2012 của công ty mẹ

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2012, PVX lỗ gần 300 tỷ đồng, từ mức lãi 34,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012.
Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2012, PVX lỗ gần 300 tỷ đồng, từ mức lãi 34,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012.
Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVX - HNX) vừa có thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2012 của công ty mẹ.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2012, PVX lỗ gần 300 tỷ đồng, từ mức lãi 34,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012.

Theo giải trình của PVX, năm 2012, một số dự án của PVX đang thi công chưa đến mốc thanh toán, một số dự án bị chậm so với tiến độ đề ra ban đầu, một số dự án đang tạm giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận của đơn vị giảm.

Đồng thời, tình hình kinh tế trong nước biến động khó khăn làm ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào dẫn đến tăng giá thành các công trình xây lắp của PVX.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán suy giảm nên ảnh hưởng đến tiến độ việc huy động vốn cũng như kế hoạch niêm yết của các đơn vị, qua đó ảnh hưởng đến kế hoạch thoái vốn của PVX.

PVX cũng cho biết, một số đơn vị thành viên của công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm, huy động và thu hồi vốn để thực hiện dự án trong khi vẫn phải trả chi phí để duy trì hoạt động, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không đạt kế hoạch đề ra.

PVX cũng cho biết đã thực hiện trích lập một số khoản dự phòng để giảm rủi ro về tài chính.

Đó là những nguyên nhân khiến PVX thua lỗ.