08:57 30/10/2020

VietABank: Tăng trích lập dự phòng, lợi nhuận quý 3 chỉ còn 18 tỷ

Nguyên Minh

Quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao gấp 4 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế ngân hàng chỉ sụt giảm 73%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý tăng trưởng 66% lên 558 tỷ đồng. Cùng với đó, các hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác cũng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh. 

Trong kỳ, hoạt động dịch vụ mang lại khoản lỗ 5,9 tỷ đồng do chi phí gần gấp đôi thu nhập, ngân hàng cũng lỗ nhẹ từ mua bán chứng khoán kinh doanh. Dù vậy, sự sụt giảm từ các hoạt động này không đáng kể, lợi nhuận thuần quý 3 vẫn đạt 494,9 tỷ đồng, tăng 152% so với quý 3 năm ngoái. 

Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao gấp 4 lần cùng kỳ, chiếm 476,5 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế ngân hàng chỉ còn 18,4 tỷ đồng, sụt giảm 73%.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 1.135 tỷ đồng, tăng 44%. Đây vẫn là thu nhập chính của ngân hàng khi đóng góp 87% tổng thu nhập. Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietABank chiếm 684,9 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 9,7%, đạt 167,2 tỷ đồng. 

Dù vậy, so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 405 tỷ cả năm 2020 thì VietABank vẫn chỉ mới hoàn thành được 41% sau 9 tháng. 

Tổng tài sản có của ngân hàng cuối quý 3 ở mức 77.465 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với hồi đầu năm. 

Trong đó, dư nợ cho vay tăng mạnh 12% đạt 47.825 tỷ đồng. Ngân hàng không công bố thuyết minh chi tiết nên không có thông tin về nợ xấu. 

Về huy động vốn, tiền gửi của khách hàng cũng tăng tới 20%, đạt 56.934 tỷ đồng.