22:04 15/03/2015

VNM ETF tiếp tục mua vào FLC

P.V

Quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục mua vào 1,4 triệu USD cổ phiếu FLC

Hồi tháng 2, cũng chính VNM ETF đã thực hiện mua vào 1 triệu cổ phiếu FLC, nâng khối lượng cổ phiếu FLC mà quỹ này đang sở hữu lên mức hơn 19,14 triệu cổ phiếu.
Hồi tháng 2, cũng chính VNM ETF đã thực hiện mua vào 1 triệu cổ phiếu FLC, nâng khối lượng cổ phiếu FLC mà quỹ này đang sở hữu lên mức hơn 19,14 triệu cổ phiếu.
Sau lần gây sốc ở việc mua vào khối lượng kỷ lục cổ phiếu FLC ở kỳ cơ cấu danh mục hồi tháng 9, quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục mua vào 1,4 triệu USD cổ phiếu FLC.

Theo kết quả cơ cấu danh mục quý 1/2015 lần này, VNM ETF sẽ mua ròng 33,8 triệu USD tổng giá trị danh mục cổ phiếu, trong đó có hai cổ phiếu mới bổ sung vào danh mục được mua nhiều nhất là KDC (19,4 triệu USD), KBC (16 triệu USD).

Ngoài hai cổ phiếu này được bổ sung vào danh mục, VNM ETF cũng mua vào ở các mã khác như: HAG (4,8 triệu USD), PVS (2,9 triệu USD), PVD (2,1 triệu USD), FLC (1,4 triệu USD).

Ở chiều ngược lại, quỹ này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu ở cổ phiếu VCB (bán 8,2 triệu USD), STB (3,5 triệu USD), MSN (1,7 triệu USD), DPM (1,3 triệu USD), VIC (0,9 triệu USD).

Hồi tháng 2, cũng chính VNM ETF đã thực hiện mua vào 1 triệu cổ phiếu FLC, nâng khối lượng cổ phiếu FLC mà quỹ này đang sở hữu lên mức hơn 19,14 triệu.

Còn với lần tái cơ cấu này, VNM ETF có thể mua thêm khoảng 2,4 triệu cổ phiếu FLC, đưa mức sở hữu này lên vượt 21,5 triệu.