11:58 29/12/2021

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 tăng thấp nhất nhiều năm qua

Khánh Vy -

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 tăng 3,2% so với năm trước. Tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới...

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 tăng thấp nhất nhiều năm qua
Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 tăng thấp nhất nhiều năm qua

Theo Tổng cục Thống kê, việc ban hành và triển khai kịp thời Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 trên phạm vi toàn quốc đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, từng bước tạo niềm tin cho các doanh nghiệp.

Nhờ đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 4/2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 999,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước giảm 2,5%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4%.

Tính chung cả năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2,892 triệu tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước; bao gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 713,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng vốn và giảm 2,9% so với năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 1,72 triệu tỷ đồng, bằng 59,5% và tăng 7,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 1,1%.

“Sự bùng phát và lan rộng của đợt dịch Covid-19 thứ tư cùng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt là những lý do khiến vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội nhất là cấu phần vốn Nhà nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh“, Tổng cục Thống kê nhận định.

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 tăng thấp nhất nhiều năm qua - Ảnh 1

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 ước tính đạt 423,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm và giảm 8,6% so với năm trước (năm 2020 bằng 90,5% và tăng 33,6%).

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch năm và giảm 8,2% so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 351,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85% và giảm 8,7%, trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 234,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% và giảm 9,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,4% và giảm 7,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 108,9% và giảm 8,7%.

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 tăng thấp nhất nhiều năm qua - Ảnh 2

Với sự thay đổi chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 cùng các biện pháp nhằm tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước, Tổng cục Thống kê cho rằng giải ngân vốn của khu vực này trong năm 2022 sẽ có nhiều cải thiện.