17:11 09/07/2021

Vốn hóa Apple, Amazon, Microsoft, Facebook lớn hơn GDP của những nước nào?

Ngọc Trang

4 đại gia công nghệ Mỹ gồm Apple, Amazon, Microsoft, Facebook hiện đều nằm trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới...

Nguồn: Mackeeper/Visual Capitalist
Nguồn: Mackeeper/Visual Capitalist