11:57 29/04/2021

Xuất siêu 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021

Hoạt động xuất, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua...

Tốc độ xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2021 tăng cao nhất trong 10 năm qua
Tốc độ xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2021 tăng cao nhất trong 10 năm qua

Số liệu cập nhật mới nhất từ Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29/4/2021 cho thấy, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,92 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,21 tỷ USD...

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 206,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3%; nhập khẩu hàng hóa đạt 102,61 tỷ USD, tăng 30,8%. Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2021 xuất siêu 1,29 tỷ USD.

Về xuất khẩu, trong tháng 4/2021 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 25,5 tỷ USD, giảm 14% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 44,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,76 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm 75,2%.

Trong 4 tháng đầu năm 2021 có 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 59,8%).

Xuất siêu gần 2 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021
Xuất siêu gần 2 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021

Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 18,4 tỷ USD, chiếm 17,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,9 tỷ USD, tăng 30,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12 tỷ USD, tăng 76,9%; hàng dệt may đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9%; giày dép đạt 6,4 tỷ USD, tăng 18,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5 tỷ USD, tăng 50,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,5 tỷ USD, tăng 28%; sắt thép đạt 2,7 tỷ USD, tăng 87,9%; thủy sản đạt 2,4 tỷ USD, tăng 6,1%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 57,58 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 55,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Tiếp đến, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 36,6 tỷ USD, tăng 27,5% và chiếm 35,2% (giảm 0,2 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 7,33 tỷ USD, tăng 8,8% và chiếm 7,1% (giảm 1,3 điểm phần trăm). Nhóm hàng thủy sản đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1% và chiếm 2,3% (giảm 0,5 điểm phần trăm).

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,3 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 32,4%; thị trường EU đạt 12,6 tỷ USD, tăng 18,1%; thị trường ASEAN đạt 8,8 tỷ USD, tăng 13,3%; Hàn Quốc đạt 6,9 tỷ USD, tăng 12,1%; Nhật Bản đạt 6,5 tỷ USD, tăng 1,5%.

Về nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 4/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 27 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 43,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 102,61 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 35,69 tỷ USD, tăng 24,8% khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,92 tỷ USD, tăng 34,2%.

Trong 4 tháng đầu năm 2021 có 19 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (3 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD, chiếm 41,8%), trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 22 tỷ USD (chiếm 21,5% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,8 tỷ USD, tăng 31,7%; điện thoại và linh kiện đạt 6 tỷ USD, tăng 44%...

Về cơ cấu nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2021, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 96,31 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa (tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 46,77 tỷ USD, tăng 29,7% và chiếm 45,6% (giảm 0,4 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 49,54 tỷ USD, tăng 33% và chiếm 48,3% (tăng 0,8 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 6,3 tỷ USD, tăng 22,5% và chiếm 6,1% (giảm 0,4 điểm phần trăm).

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 33,1 tỷ USD, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc đạt 16,9 tỷ USD, tăng 16,9%; thị trường ASEAN đạt 14,1 tỷ USD, tăng 48,2%; Nhật Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 10,5%; thị trường EU đạt 5,3 tỷ USD, tăng 16,6%; Hoa Kỳ đạt 5,1 tỷ USD, tăng 7,9%.