10:44 17/02/2016

Ý kiến rất khác nhau, Chính phủ tiếp tục xin lùi Luật Biểu tình

Nguyễn Lê

Đã lùi nhiều lần, nay Luật Biểu tình lại tiếp tục được Chính phủ xin lùi

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết quan điểm của các thành viên Chính phủ về một số nội dung lớn của dự án Luật Biểu tình còn rất khác nhau.<br>
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết quan điểm của các thành viên Chính phủ về một số nội dung lớn của dự án Luật Biểu tình còn rất khác nhau.<br>
Trình bày tờ trình của Chính phủ ở phiên họp sáng 17/2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, Luật Biểu tình đã được giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành nhiều bước, như nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát tại môt số địa phương và lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Tại phiên họp tháng 1/2016 Chính phủ đã cho ý kiến về dự án luật này và quan điểm về một số nội dung lớn còn rất khác nhau, có nội dung ý kiến là 50/50, ông Cường cho biết.

Những nội dung cần tiếp tục chỉnh lý để tạo sự đồng thuận cao hơn được Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề cập như  thẩm quyền cho đăng ký biểu tình, có cho người nước ngoài tham gia biểu tình hay không, các biện pháp đảm bảo như thế nào…

Để có thêm thời nghiên cứu theo đúng mục tiêu, đảm bảo tính khả thi, Chính phủ xin lùi thời gian trình dự án luật từ kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá 13 (tháng 3/2016) đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá 14 (cuối năm 2016), ông Cường cho biết.

Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật, ông nói.

Việc Luật Biểu tình tiếp tục được xin lùi cũng không có gì bất ngờ, bởi tại phiên họp tháng 11/2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết dự thảo luật đã xong và được gửi xin ý kiến các bộ, ngành nhưng vẫn còn một số nơi chưa hồi âm. Vì thế nếu trình đúng tiến độ thì rất khó khăn.

Tại đó, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói Luật Biểu tình quyết tâm là cho ý kiến trong nhiệm kỳ Quốc hội này nên cố gắng để trình Quốc hội bàn lần thứ nhất vào kỳ họp tháng 3/2016.

Tại phiên họp sáng nay, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý nhấn mạnh, dự án Luật Biểu tình lẽ ra phải được trình Quốc hội từ kỳ họp thứ 9 nhưng cứ xin lùi mãi. Đây là dự án luật rất quan trọng, đề nghị Chính phủ chỉ đạo để thực hiện chương trình của Quốc hội để đảm bảo tiến độ chung, cụ thể hoá quy định của Hiến pháp, ông Lý thể hiện quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội hỏi Bộ trưởng Hà Hùng Cường là tại sao cứ lùi mãi dự án Luật Biểu tình. “Cái này Quốc hội  bàn trực  tiếp rồi, Quốc hội quyết định chứ không phải chỉ Thường vụ quyết định”, Chủ tịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đáp, đúng là có việc lùi đi lùi lại nhưng lần này xem xét vẫn có sự phân tán rất lớn trong thành viên Chính phủ về một số vấn đề rất lớn, một số vấn đề khác cũng chưa chín mùi để trình dự án luật. “Vì thế Thủ tướng kết luận xin lùi. Cá nhân tôi thì đề nghị cứ trình nhưng chỉ là ý kiến thiểu số”, ông Cường cho biết.

Cho rằng quyền biểu tình là quyền cơ bản của công dân, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng sự xin lùi vô thời hạn của Chính phủ hoàn toàn không có lợi về mặt chính trị. Nên đảm bảo đúng quy định của Quốc hội, ông Hiện phát biểu.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa cũng đề cập Luật Biểu tình là luật cuối cùng luật hoá quyền của công dân theo Hiến pháp. Bộ Công an phải khẩn cấp làm ngay luật này để đảm bảo quyền con người quyền công dân trong Hiến pháp, đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường trật tự xã hội, ông Khoa nói.