18:36 19/05/2021

4 tháng, FPT lãi ròng tăng 20% so với cùng kỳ

Hà Anh -

VCSC vừa công bố nhận định mua vào cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT khi công ty này công bố kết quả kinh doanh 4 tháng năm 2021 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 20% so với cùng kỳ...

Doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty.
Doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty.

Theo đó, 4 tháng năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18% với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ - chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông và Giáo dục. Nhìn chung, kết quả kinh doanh này phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Cụ thể: Mảng Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 18% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế của mảng xuất khẩu phần mềm tăng thêm 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ đạt 16,1% trong 4 tháng năm 2021 nhờ năng suất của nhân viên cải thiện và thu nhập từ lãi gia tăng.

Trong khi đó, giá trị hợp đồng xuất khẩu phần mềm mới tăng 50% so với cùng kỳ đạt 6,4 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng năm 2021. Tăng trưởng doanh thu Chuyển đổi số giảm còn 1% so với cùng kỳ trong 4 tháng năm 2021 từ mức 15% so với cùng kỳ trong quý 1/2021 do thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng doanh thu chuyển đổi số sẽ cải thiện trong các tháng tiếp theo. Chuyển đổi số chiếm 27% doanh thu xuất khẩu phần mềm trong 4 tháng năm 2021 so với mức 30% trong 4 tháng năm 2020.

Mảng Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 28% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV hai chữ số cùng với tiết kiệm chi phí.

Theo ban lãnh đạo, mảng Dịch vụ viễn thông (không bao gồm Dịch vụ Trực tuyến) ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong khoảng 6%-9% và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 15%-19% trong 4 tháng năm 2021, trong đó tăng trưởng doanh thu từ Pay TV đạt mốc hai chữ số và lợi nhuận mảng Dịch vụ Viễn thông tiếp tục được hỗ trợ bởi nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT - bao gồm giảm chi phí marketing - và đóng góp lợi nhuận nhỏ từ Pay TV (so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái) nhờ lợi thế kinh tế về quy mô.

Theo ban lãnh đạo thì mảng Giáo dục tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số trong 4 tháng năm 2021, tuy nhiên thông tin chi tiết hơn của mảng kinh doanh này chưa được công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh tháng 4.

Mới đây, FPT công bố tăng thêm 5.209.768 cổ phiếu do phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, nâng tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 789.197.254 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết là ngày 18/5.

Ngày 2/6 tới, công ty sẽ phát hành 118.367.231 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% (sở hữu 20 cổ phiếu nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020.

Trên thị trường, sau khi tăng lên 85.800 đồng/cp (chốt phiên ngày 10/5) và sau đó giảm về 84.000 đồng/cp thì chốt phiên ngày 18/5, cổ phiếu này phục hồi lên mốc 87.000 đồng/cp.