15:22 01/08/2021

6 tháng, HOSE báo lãi trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, HOSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.021 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước (238,67 tỷ đồng)...

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản HOSE đạt 2.861 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ so với hồi đầu năm.
Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản HOSE đạt 2.861 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ so với hồi đầu năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố báo cáo kiểm toán bán niên năm 2021.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.300 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước (382 tỷ đồng) - trong đó, chủ lực là thu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán với 1.218 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước (326,6 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ tăng 1,4 lần so với cùng kỳ đạt hơn 53 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu khác về hoạt động nghiệp vụ đạt 21,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, HOSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.021 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước (238,67 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm, HOSE nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 204 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ là 47,73 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 817 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước (gần 191 tỷ đồng).

Năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 648,3 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm 2021, HOSE đã  vượt 22% chỉ tiêu doanh thu và vượt 57% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản HOSE đạt 2.861 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ so với hồi đầu năm - trong đó, tiền giảm hơn 600 tỷ, từ 1.692 tỷ xuống còn hơn 1.078 tỷ đồng; vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.236 tỷ lên hơn 1.544 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển giảm từ hơn 564 tỷ xuống 455,76 tỷ đồng. Đáng chú ý, HOSE không có ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong kỳ, HOSE ghi nhận khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của "Thiết bị tin học cho dự án xây dựng HOSE" là hơn 344 tỷ đồng. Đây là khoản chi liên quan đến việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch mới của HOSE với nhà thầu KRX (Hàn Quốc).

Cũng theo BCTC, trong 6 tháng đầu năm 2021 thu nhập của Người quản lý và Ban kiểm soát giảm gần 347 triệu xuống còn hơn 2,9 tỷ đồng.