05:31 05/08/2021

7 tháng đầu năm, hơn 72% cổ phần chào bán thành công qua HNX

Hà Anh

Từ đầu năm đến tháng 7/2021, tại HNX diễn ra 5 phiên đấu giá, trong đó có 4 phiên là bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết từ đầu năm đến tháng 7/2021, tại HNX diễn ra 5 phiên đấu giá, trong đó có 4 phiên là bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO): Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, và 1 phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong 7 tháng qua đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt gần 8,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 72,3%. Số tiền thu được qua 5 phiên đấu giá đạt 119 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt gần 34,4 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 9,1 tỷ đồng.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An bán được 1.784.800/3.355.370 cổ phần thu về 21,42 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam bán hết 1.279.392 cổ phần thu về gần 30,1 tỷ; Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên chỉ bán được 300/1.671.308 cổ phần đưa ra chào bán thu về hơn 5 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV bán hết 404.400 cổ phần thu về được gần 12,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phiên đấu giá của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia với 151 nhà đầu tư, thu về hơn 55,4 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng giá trị cổ phần bán được của các phiên đấu giá trong 7 tháng đầu năm 2021.

Với 80% các phiên đấu giá trong 7 tháng đầu năm 2021 là các phiên IPO đã đánh dấu hoạt động IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại. Trước đó, các phiên đấu giá tại HNX trong năm 2020 đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.