Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Hoàng Linh

"Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"...

"Ngóng" bình luận về lạm phát từ FED, vàng, USD cùng sụt giá

Diệp Vũ

Giá USD tự do sụt mạnh sau mấy ngày tăng không nghỉ, về dưới ngưỡng 23.600 đồng...