16:15 05/01/2023

AGM dừng kế hoạch tăng vốn, muốn thanh lý tài sản để cân đối dòng tiền

Hà Anh -

AGM thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và việc dừng phát hành cổ phiếu...

Trang web công ty AGM.
Trang web công ty AGM.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và việc dừng phát hành cổ phiếu...

Trước đó, AGM cho biết tình trạng mất cân đối vốn dự kiến đến ngày 31/12/2022 theo BCTC riêng của AGM: tổng tài sản ngắn hạn của Angimex là 370 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 595 tỷ đồng, cân đối thiếu 225 tỷ đồng. Angimex cho biết việc mất cân đối vốn trên do Công ty nhận chuyển nhượng các tài sản là 228,9 tỷ đồng - trong đó: Mua đất, kho ở Đồng Tháp và Tri Tôn là 196,6 tỷ đồng; mua 19% vốn tại Công ty TNHH Angimex Furious là 32,3 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2022, AGM phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ để bù đắp phần thiếu hụt này. Tuy nhiên do nhiều điều kiện khách quan, AGM chưa phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như dự tính nên dẫn đến BCTC riêng của công ty mất cân đối dự kiến 225 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, AGM đã hủy phương án chào bán cổ phiếu. Thay vào đó, HĐQT thông qua phương án xử lý mất cân đối vốn bằng cách thanh lý các tài sản của Angimex.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ thanh lý các tài sản để bổ sung vốn lưu động ở 9 phân xưởng, nhà máy, kho với tổng diện tích 40.542,6 m2, giá sổ sách 127,2 tỷ đồng và giá bán dự kiến 240 tỷ đồng.

AGM dừng kế hoạch tăng vốn, muốn thanh lý tài sản để cân đối dòng tiền - Ảnh 1

Đồng thời, AGM thông qua việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cả việc dừng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Angimex cho biết việc trả cổ tức năm 2022 và trả cổ tức năm 2021 sẽ trình ĐHCĐ xem xét vào cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2022, cổ đông AGM đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả 30%; phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 32% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 68%. Tổng tổng tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm là 130% (tương ứng 23,66 triệu cổ phiếu).

Bên cạnh đó, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, AGM sẽ tổ chức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành dự kiến là 16.500 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 837 tỷ đồng.

Ngoài ra, AGM thông qua dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo cho Lô trái phiếu 200 tỷ đồng do CTCP VKC Holdings phát hành.

Năm 2023, AGM dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 4.011 tỷ đồng, tăng 111,2% so với cùng kỳ (3.606,8 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ - trong khi cùng kỳ dự kiến âm 75 tỷ đồng.

Trước đó, AGM đã công bố thông tin chậm thanh toán lãi kỳ 3 của gói trái phiếu mã AGMH2223001. Trong đó, ngày 14/12/2022 là ngày thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3, thời gian tính lãi từ ngày 14/9/2022 đến ngày 14/12/2022.

Được biết, trái phiếu mã AGMH2223001 phát hành ngày 14/3/2022, mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm. Trong đó, Công ty đã mua lại gần 90 tỷ đồng, giá trị còn lại là hơn 210 tỷ đồng.

Angimex cho rằng do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hiện Công ty không đủ khả năng thanh toán lãi đến hạn kỳ 3 mã trái phiếu AGMH2223001. Trong đó, Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 14/12/2022 nhưng phải hoãn lại để bổ sung hoàn thiện các nội dung trình cổ đông.

Về nhân sự, AGM bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên, ông Nguyễn Đồng Giang giữ chức vụ thành viên HĐQT và ông Huỳnh Minh Phương giữ chức vụ thành viên BKS, từ ngày 29/12 cho đến hết thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.