00:55 04/12/2022

Agribank có Tổng giám đốc mới

Vũ Phong -

Ông Phạm Toàn Vượng giữ chức vụ Tổng giám đốc Agribank kể từ ngày 1/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm...

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank
Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

Ông Phạm Toàn Vượng sinh năm 1976. Ông gắn bó với Agribank từ năm 1999 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Agribank từ năm 2015. Ông Vượng được giao phụ trách Ban điều hành Agribank kể từ ngày 1/10 thay ông Tiết Văn Thành.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương, Phó tổng giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung, Phó tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh, Phó chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Agribank.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/12, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, việc bổ sung, kiện toàn các chức vụ nhân sự cấp cao của Agribank nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng mục tiêu phát triển của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của ngân hàng thương mại Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước.

"Ngân hàng Nhà nước mong muốn và giao nhiệm vụ đối với tập thể Ban lãnh đạo Agribank tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phương án cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thực hiện quy trình thủ tục để tăng vốn điều lệ, tiếp tục thực hiện lộ trình triển khai cổ phần hóa...", Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết.