16:42 14/12/2021

BIDV chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Hà Anh

Trong đợt chia cổ tức lần này, cổ đông Nhà nước sẽ nhận được hơn 650 tỷ đồng tiền mặt và gần 840 triệu cổ phiếu mới và Keb Hana Bank được nhận hơn 120 tỷ đồng và gần 156 triệu cổ phiếu mới.

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu BID.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu BID.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) thông báo các nội dung liến quan đến chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể: BIDV sẽ chi cổ tức năm 2020 tiền theo tỷ lệ 2%, (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng) và BIDV sẽ chi cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25,77% (100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng là 24/12 và ngày tiến hành thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là ngày 24/1/2022.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, phần vốn nhà nước tại BIDV là gần 3,26 tỷ cổ phần, chiếm 80,99% vốn tại BID; cổ đông chiến lược Keb Hana Bank sở hữu hơn 603 triệu cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ BIDV.

Theo đó, trong đợt chia cổ tức lần này, cổ đông Nhà nước sẽ nhận được hơn 650 tỷ đồng tiền mặt và gần 840 triệu cổ phiếu mới và Keb Hana Bank được nhận hơn 120 tỷ đồng và gần 156 triệu cổ phiếu mới.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng thêm 10.365 tỷ lên hơn 50.585 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ của VietinBank và Vietcombank.

Trong báo cáo phân tích cổ phiếu BID vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "khả quan" cho BID với giá mục tiêu là 50.900 đồng/cổ phiếu do trước đây, công ty đã đề xuất không chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Trước đây, ngày 5/12/2021, BID đã được cổ đông chấp thuận chia cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 25,77% bằng lợi nhuận giữ lại trong giai đoạn 2019-2020 sau khi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của BIDV chỉ đạt 2.673 tỷ đồng, giảm 1,1% soi với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%; huy động vốn của ngân hàng 9 tháng tăng 6,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9/2021 là 2,36%, tăng mạnh so với tỷ lệ 1,63% cuối quý 2/2021.