17:47 09/06/2017

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Khai thác dầu không đến nỗi cạn kiệt

Hà Vũ

Bộ trưởng nêu 4 lý do Chính phủ quyết tâm giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% của năm 2017

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.
“Trước tình hình giá dầu phục hồi tốt và khả năng ta còn khai thác được, Chính phủ quyết định khai thác thêm 1 triệu tấn dầu phục vụ tăng trưởng, không đến nỗi khai thác cạn kiệt như đại biểu lo lắng” – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình trước Quốc hội chiều 9/6.

Trước đó, một số vị đại biểu bày tỏ băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng 6,7% và cho rằng không nên tăng khai thác dầu cũng như tài nguyên khoáng sản để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng.

 Về lý do vì sao Chính phủ lại quyết tâm giữ mục tiêu này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu 4 lý do.

Thứ nhất, đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về kế hoạch phát triển 5 năm, là năm bản lề hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Thứ hai là nhu cầu phải phát triển nhanh để tránh tụt hậu.

Thứ ba là tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển giai đoạn sau, duy trì các cân đối lớn như: nợ công, ngân sách, việc làm, chi cho an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Thứ tư, đây cũng là tiền đề để đảm bảo ổn định xã hội và ổn định chính trị.

Trình bày về cơ sở để Chính phủ xác định mục tiêu và quyết tâm thực hiện tăng trưởng 6,7%, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: trên tất cả, Chính phủ xác định không tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường hay bất ổn vĩ mô để lấy tăng trưởng, xác định ổn định vĩ mô và phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu. Giải pháp căn cơ là khơi dậy mọi tiềm năng và tận dụng mọi cơ hội để phát triển.

Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi so với nhiều dự báo; tình hình trong nước cũng nhiều thuận lợi hơn so với 2016: nông nghiệp phục hồi mạnh hơn do thời tiết và kết quả của việc cơ cấu lại ngành, nông nghiệp có thể đạt tăng trưởng 3,05% trong năm nay. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng tích cực, có khả năng đạt 13%. Xuất khẩu có khả năng đạt 10%. Tiêu dùng có tăng trưởng tốt, có thể đạt 10%. Ngành dịch vụ có khả năng tăng 7,19%.

Thêm vào đó, nhiều dự án đầu tư từ nguồn ngân sách cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, cũng như việc giải ngân vốn tư nhân, vốn FDI. Một số dự án lớn đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng.

Trước băn khoăn về việc khai thác thêm 1 triệu tấn dầu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: kế hoạch khai dầu năm nay được xây dựng dựa trên khả năng khai thác và việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều rộng kết hợp với chiều sâu, nhấn mạnh chất lượng tăng trưởng, nên chỉ dự định khai thác 12,28 triệu tấn (thấp hơn so với lượng khai thác 15,2 triệu tấn năm 2016). Tuy nhiên, trước tình hình giá dầu phục hồi tốt và khả năng ta còn khai thác được, Chính phủ quyết định tận dụng cơ hội này để khai thác thêm 1 triệu tấn phục vụ tăng trưởng, không đến mức khai thác quá mức hay cạn kiệt tài nguyên. “Tôi bổ sung để đại biểu yên tâm” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trấn an Quốc hội.

Đề cập các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã xây dựng chỉ thị 24 để cụ thể hóa các nhiệm vụ cho bộ, ngành. Tuy vậy, có thể tóm tắt thành 2 ý.

Giải pháp lâu dài sẽ là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải cách thể chế, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước.

Trong ngắn hạn sẽ là các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, theo dõi, giám sát chặt chẽ các lĩnh vực để điều chỉnh kịp thời.

“Mục tiêu tăng trưởng được cho là cao, nhưng Chính phủ thấy hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu, với điều kiện phải triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp" - Bộ trưởng nói.

Liên quan đến "phê bình" Bộ giao kế hoạch vốn đầu tư công chậm, Bộ trưởng lý giải do đến tháng 11/2016 kế hoạch đầu tư công trung hạn mới được Quốc hội thông qua (dù Luật Đầu tư công đã có hiệu lực 1/1/2015), nên sau đó Bộ mới giao được kế hoạch vốn đợt 1 là 64%. Đợt 2 đang chờ Quốc hội thông qua và dự kiến sẽ giao trong tháng 6 đạt 32%, chỉ còn khoảng 4% chưa giao và là những công trình quan trọng quốc gia Quốc hội đang xem xét lần này.