17:54 27/06/2022

"Chấp" dịch, một doanh nghiệp ngành hàng không trả cổ tức 6.300 đồng/cổ phiếu

Kiều Linh

NCT mới đây thông báo ngày 20/7 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 63% bằng tiền mặt, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 6.300 đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Noi Bai Cargo, NCT )mới đây thông báo ngày 20/7 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 63% bằng tiền mặt, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 6.300 đồng. Ngày thanh toán là ngày 18/8.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ tức năm 2021 được cổ đông thông qua là tỷ lệ 83% bằng tiền mặt. Công ty đã tạm ứng đợt 1 vào năm 2021 tỷ lệ 20% mệnh giá.

Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài là doanh nghiệp dịch vụ sân bay hiếm hoi duy trì được kết quả kinh doanh khả quan qua 2 năm đại dịch. Doanh thu duy trì trên 650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 200 tỷ đồng. Nhờ đó, đơn vị chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao năm 2020 (75%) và 2021 (83%).

Diễn biến cổ phiếu NCT.
Diễn biến cổ phiếu NCT.

Ngày 24/6 vừa qua, NCT tổ chức đại hội đồng cổ đông. Tại đại hội, cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 đạt sản lượng hàng hóa phục vụ 381.200 tấn, doanh thu 787 tỷ đồng, tăng 6% lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2021 và cổ tức tỷ lệ 85% vốn điều lệ. Vốn điều lệ hiện tại của NCT là 261,7 tỷ đồng. Quý I, doanh thu đạt 191 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 là 554 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu 457 tỷ đồng nợ phải trả 96,6 tỷ đồng.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường còn khả năng nhiều biến động bất thường gây ảnh hưởng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện tại phiên họp thường niên 2023.