18:57 17/04/2021

Chủ tịch bán YEG trước khi cổ phiếu bị kiểm soát

Hà Anh

Sau giao dịch, ông Tống giảm tỷ lệ sở hữu tại YEG xuống còn 7,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,72% vốn.

Sơ đồ giá cổ phiếu YEG từ đầu tháng 4/2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu YEG từ đầu tháng 4/2021.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch HĐQT YEG đã bán thành công 250.000 cố phiếu YEG. Thời gian giao dịch từ ngày 5 đến ngày 12/4/2021. Sau giao dịch, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã giảm tỷ lệ sở hữu tại YEG xuống còn 7,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,72% vốn.

Trước đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã bán 5.050.000 cổ phiếu YEG từ ngày 17/2 đến ngày 19/2/2020, qua đó, nhằm hạ tỷ lệ sở hữu từ 41,66% vốn xuống còn 25,52% vốn, tương ứng 7.981.408 cổ phiếu.

Mới đây, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu của YEG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ phiếu YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận), kể từ ngày 12/4. Căn cứ giải trình, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Ngay sau đó, HOSES thông báo về việc cổ phiếu của YEG được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, kể từ ngày 14/4.

Trên thị trường, từ ngày 12/4, giá cổ phiếu YEG đã trải qua chuỗi giảm sàn liên tiếp. Cụ thể, chốt phiên ngày 9/4, giá cổ phiếu YEG dừng ở mốc 31.550 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 16/4, giá cổ phiếu YEG còn 22.000 đồng/cổ phiếu, và giảm tới 17.150 đồng/cổ phiếu so với đầu tháng 4 (39.150 đồng/cổ phiếu).