12:54 20/08/2022

Vi phạm giao dịch với cổ đông, Bất động sản Thế Kỷ bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE-HOSE) với tổng số tiền là 185 triệu đồng.

Biểu đồ giá cổ phiếu CRE 6 tháng qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu CRE 6 tháng qua.

Ngày 18/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE-HOSE) với tổng số tiền là 185 triệu đồng.

Cụ thể: CRE bị phạt 60 triệu đồng (Mức trung bình của khung phạt từ 50.000.000 – 70.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

- Phạt 125 triệu đồng (Mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 150.000.000 đồng) theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do CRE đã có 02 hành vi vi phạm hành chính:

Một là, công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành).

Hai là, vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: trong năm 2020, 2021, Công ty đã thực hiện cấp các khoản vay cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT của Công ty, Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc của Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc của công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tiếp đó, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông Công ty (CTCP Tập đoàn Thế Kỷ).

Về kết quả kinh doanh quý 2/2022, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 624 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ (1.642 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế giảm 30% so với cùng kỳ đạt 89 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty thì tình hình thị trường bất động sản trong quý 2 có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản.

Các diễn biến trên dẫn đến việc nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp không kịp ra hàng trong quý 2, dẫn đến doanh thu đầu tư thứ cấp giảm, kéo theo lợi nhuận giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của CRE giảm 30% so với cùng kỳ từ 3.683 tỷ còn hơn 2.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ (250 tỷ đồng).

Trên thị trường, giá cổ phiếu CRE giảm tới hơn 37% từ 28.000 đồng xuống còn 17.750 đồng/cp và chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu này giảm thêm 0,95% xuống 16.800 đồng/cp và giảm gần 41% trong 5 phiên gần đây.