11:25 16/10/2022

Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, hai cổ phiếu dẫn đầu bảng thuộc nhóm công nghệ là FRT của CTCP Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với tỷ lệ tăng 22,83% và DGW của CTCP Thế giới số với tỷ lệ tăng 22%. Đây cũng là hai cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE

Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 1
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 2
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 3
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 4
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 5
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 6
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 7
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 8
Cổ phiếu công nghệ tăng tốc lên giá - Ảnh 9