08:04 12/06/2022

Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông

Thuỷ Tiên

Cổ phiếu YEG có thêm một tuần tăng khá mạnh. Trong tuần trước, cổ phiếu này cũng bứt tốc tới mức tăng hơn 31%. Hiện tại, YEG đang thu hút được sự quan tâm của thị trường bởi những biến động mạnh trong cơ cấu cổ đông và ban lãnh đạo...

Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 1
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 2
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 3
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 4
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 5
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 6
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 7
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 8
Cổ phiếu YEG tiếp tục bứt tốc sau những biến động cơ cấu cổ đông - Ảnh 9