14:50 15/03/2022

Công an Quảng Nam đang xác minh công ty STO có dấu hiệu lừa đảo

Ban Mai

Những người dân đã mua đất nền tại dự án do công ty STO làm chủ đầu tư, nhưng đến nay đã hơn 10 năm chưa được bàn giao đất…

Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam sẽ kiểm tra, xác minh, xử lý (nếu có) đối với các nội dung phản ánh về Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO (gọi tắt là công ty STO) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là một trong những nội dung tại công văn số 1375 do UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành về việc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, UBDN tỉnh Quảng Nam giao các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng Thanh tra tỉnh; UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu công ty STO khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện.

Qua đó báo cáo kết quả thực hiện dự án và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền, đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu công ty STO khẩn trương, nghiêm túc tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục và triển khai thi công hoàn thành các hạng mục của dự án theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 100 (ngày 25/3/2021), số 148 (ngày 28/4/2021).

Đồng thời, chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các tranh chấp, khiếu kiện với các bên liên quan theo đúng quy định; không được để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý (nếu có) đối với các nội dung phản ảnh công ty STO có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, bà Trần Nữ Thục Quyên (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đại diện cho nhóm 07 người dân góp vốn, đặt mua đất nền tại dự án này đã phản ánh với lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam tại buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy vào tháng 01/2022.

Bà Trần Nữ Thục Quyên cho biết đã mua đất nền tại dự án này hơn 10 năm nhưng công ty STO là chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính để bàn giao đất cho người dân theo cam kết và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân đề nghị cơ quan chức năng thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án, trách nhiệm của chủ đầu tư; xử lý nghiêm hành vi lừa đảo của doanh nghiệp.

Về phản ánh của người dân với nội dung trên, tại Thông báo số 301 (ngày 25/01/2022) của Tỉnh uỷ Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại các Thông báo số 100 (tháng 3/2021) và Thông báo số 148 (tháng 4/2021).

Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo UBND tỉnh đôn đốc thực hiện các chỉ đạo có liên quan đã nêu tại các thông báo trước đó.

UBND tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc công ty STO khẩn trương phối hợp hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án.

Trường hợp chủ đầu tư vi phạm tiến độ thực hiện dự án, không đảm bảo năng lực tài chính thì xem xét, xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với nội dung phản ánh công ty STO có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

 

Ba phương án xử lý các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, báo cáo đánh giá toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc theo chỉ đạo của UBND tỉnh (phân theo từng nhóm). Đây là nội dung được đề cập tại tại Thông báo số 64 (ngày 09/3/2022) về kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, nhóm 01 là các dự án đang triển khai nhưng gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài với diện tích nhỏ so với diện tích dự án, không có tính khả thi trong việc tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng. Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý quy hoạch chi tiết, giảm quy mô dự án.

Nhóm 02 là các dự án đang triển khai bình thường, tuy bị vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhưng khả năng giải phóng mặt bằng còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện. UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Nhóm 3 là các dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hoặc dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng với diện tích lớn so với diện tích dự án và khả năng giải phóng mặt bằng không khả thi. Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn thống kê, đánh giá năng lực của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh hoặc các tiện ích xã hội khác.