10:06 08/03/2022

Quảng Nam sẽ phát triển thêm khoảng 20.000 ha cụm công nghiệp và khu công nghiệp

Thanh Xuân

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, phát triển công nghiệp là định hướng lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh. Theo quy hoạch đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, địa phương sẽ phát triển thêm khoảng 20.000 ha cụm công nghiệp và khu công nghiệp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tỉnh có 13 khu công nghiệp đang triển khai hoạt động. Trong đó có 10 khu công nghiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai và 3 khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế mở Chu Lai.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đang thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng 2 khu công nghiệp là Tam Thăng mở rộng và Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng với tổng diện tích 363 ha. Ban quản lý cũng đang thực hiện lập đề xuất dự án 3 khu công nghiệp mới, gồm khu công nghiệp Nam Thăng Bình: 499,43 ha; Bắc Thăng Bình: 239 ha và Phú Xuân: 108 ha.

Đến nay, có 223 dự án đầu tư thứ cấp, gồm 150 dự án trong nước và 73 dự án nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/chấp thuận đầu tư tại các khu công nghiệp. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 75.545 tỷ đồng.

Theo Ban quản lý, thời gian qua, các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam đã được đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng, thu hút được nhiều dự án đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mặc dù có những ảnh hưởng nhất định nhưng vẫn duy trì tốt sản xuất kinh doanh. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 800 triệu USD, giải quyết việc làm cho 55.000 lao động.

Tới đây đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số đối với hoạt động quảng bá, giới thiệu và kết nối, làm việc nhà đầu tư băng nhiều hình thức, trực tuyến, trục tiếp... Đồng thời cũng thường xuyên cập nhật thông tin về cơ chế, chính sách chuyên ngành có liên quan đến hoạt động đầu tư nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến nhà đầu tư.

 thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, phát triển công nghiệp là định hướng lớn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh. Bởi thực tế ngành công nghiệp đã mang lại những thành công nhất định cho Quảng Nam. Theo quy hoạch đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Quảng Nam sẽ phát triển thêm khoảng 20.000 ha cụm công nghiệp và khu công nghiệp.

Tỉnh xác định phát triển công nghiệp là xu thế, nên sẽ phát triển công nghiệp có chiều sâu, lâu dài, bền vững cho sau này. Thời gian tiếp theo, các khu công nghiệp đang hình thành sẽ được xác định ngành công nghiệp chủ đạo, mũi nhọn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Trong đó tập trung thu hút các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, từ chối các dự án có quy mô quá nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cảnh quan thiên nhiên.

Đối với thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, Quảng Nam cũng ưu tiên thu hút các doanh nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, công nghiệp cơ khí, dược liệu và công nghệ cao.