15:57 17/01/2023

Công bố 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Đỗ Như

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/01/2023. Danh sách cụ thể như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Danh sách 27 đơn vị gồm:

1. Trường ĐH Sư phạm TPHCM;

2. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế;

3. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội;

4. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng;

5. ĐH Thái Nguyên;

6. Trường ĐH Cần Thơ;

7. Trường ĐH Hà Nội;

8. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội;

9. ĐH Vinh;

10. Trường ĐH Sài Gòn;

11. Trường ĐH Ngân hàng TPHCM;

12, Trường ĐH Trà Vinh;

13, Trường ĐH Văn Lang;

14, Trường ĐH Quy Nhơn;

15, Trường ĐH Tây Nguyên;

16, Học viện An ninh Nhân dân;

17, Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

18, Trường ĐH Công thương TPHCM;

19, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM;

20, Trường ĐH Thương mại;

21, Học viện Khoa học Quân sự;

22, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM;

23, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM;

24, Học viện Cảnh sát Nhân dân;

25, ĐH Bách Khoa Hà Nội;

26, Trường ĐH Nam Cần Thơ;

27, Trường ĐH Ngoại thương.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).