20:35 29/11/2020

Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt tiền

Hà Anh

Quản lý quỹ Amber đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn

Quản lý quỹ Amber.
Quản lý quỹ Amber.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber có địa chỉ đặt tại Tầng 9A, tòa nhà Leadvisors, 41 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, Quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Quản lý quỹ Amber công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: 

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 soát xét, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018, quý 2 năm 2019, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý 2 năm 2019 so với quý 2 năm 2018, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% bán niên năm 2018 so với bán niên năm 2019, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/02/2019, Quyết định số 205/QĐ-UBCK ngày 20/3/2019 về việc thành lập văn phòng đại diện và Quyết định số 1187/QĐ-CT ngày 30/3/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Kết thúc quý 3, doanh thu thuần của Quỹ đạt 682 triệu đồng - tăng 78 triệu so với cùng kỳ, công ty lỗ ròng 552 triệu đồng - cùng kỳ năm trước lỗ 2,12 tỷ đồng.