15:56 25/04/2022

Công ty mẹ phải đăng ký chào mua công khai 5 triệu cổ phiếu TVB

Hà Anh -

Sau khi rà soát, HOSE nhận thấy tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch của TVC và người có liên quan vượt mức 55% - thuộc trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019...

Biểu đồ giá cổ phiếu TVB 3 tháng qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu TVB 3 tháng qua.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã TVC) đăng mua cổ phiếu CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã TVB).

Cụ thể: ngày 22/04/2022, HOSE nhận được thông báo của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã TVC) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) và đã công bố thông tin cùng ngày.

Sau khi rà soát, HOSE nhận thấy tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch của TVC và người có liên quan vượt mức 55% - thuộc trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

Trước đó, ngày 03/03/2020 CTCP Chứng khoán Trí Việt đã có Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB thông qua việc cho phép Công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt mua sở hữu tối đa 75,6% vốn điều lệ của Công ty TVB mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. Tuy nhiên, tại Nghị quyết ĐIIĐCĐ này không xác định rõ đối tưọng chuyển nhượng cổ phiếu TVB cho TVC. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và công văn số 2262/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2021, việc không phải chào mua công khai cổ phiếu TVB của TVC được thông qua tại Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là chưa đảm bảo các quy định trên.

Mới đây, theo Bộ Công an, trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ngay sau đó, Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt là công ty mẹ của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu TVB, tăng tỷ lệ sở hữu từ 56,57 triệu cổ phiếu tương ứng với 50,51% lên 61,57 triệu cổ phiếu tương ứng vởi tỷ lệ 54,97%.

Mục đích thực hiện là đầu tư tài chính, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận, thời gian dự kiến từ ngày 28/4 đến 27/5.

Trên thị trường, từ ngày 1/4 đến nay cổ phiếu TVB chỉ có 2 phiên tăng giá, còn lại là giảm giá và hiện giá cổ phiếu này giảm chỉ còn 10.600 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 53% trong 1 tháng qua.