17:35 14/03/2022

Cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma vẫn thông quan hàng hóa nhưng số lượng hạn chế

Vũ Khuê -

3 cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn thực hiện thông quan hàng hóa bình thường. Song hiệu suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là hàng xuất khẩu còn rất hạn chế...

Xếp hàng chờ thông quan ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh
Xếp hàng chờ thông quan ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh

Mấy ngày qua, trên một số trang mạng xã hội có đưa thông tin về việc hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma theo tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tạm dừng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) khẳng định, đó là những thông tin không đúng. Bởi hiện tại 3 cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn thực hiện thông quan hàng hóa bình thường.

Song hiệu suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là hàng xuất khẩu còn rất hạn chế. Trung bình mỗi ngày, chỉ thông quan được hơn 150 xe chở hàng hóa (cả xuất và nhập). Trong đó, chỉ thông quan được khoảng trên 20 xe chở hàng hóa xuất khẩu.

Đặc biệt, có ngày tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị không thực hiện thông quan được xe chở hàng hóa xuất khẩu nào (ngày 13/3/2022).

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tính đến sáng 14/3/2022, tổng lượng xe tồn tại các khu vực bến bãi chờ xuất khẩu là 1.583 xe, trong đó có hơn 1.075 xe chở hoa quả.

Ngày 13/3/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu phụ Tân Thanh là: xuất khẩu 22 xe (17 xe hoa quả), nhập khẩu 29 xe; cửa khẩu song phương Chi Ma xuất khẩu 1xe, nhập khẩu 74 xe; cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị xuất khẩu 0 xe, nhập khẩu 39 xe.

Như vậy, với năng lực thông quan như hiện tại, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành khuyến cáo về việc doanh nghiệp cân nhắc khi đưa xe chở hàng hóa xuất khẩu lên khu vực cửa khẩu của tỉnh.