11:23 05/06/2021

Cuối tuần, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết cùng người nhà bị xử phạt vì quên báo cáo thông tin

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Chủ tịch HĐQT NAV; ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT VOS, người có liên quan đến thành viên HĐQT CTG

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE); ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE), người có liên quan đến thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE)...

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Cụ thể: bà Ngân đăng ký mua 900.000 cổ phiếu NAV từ ngày 31/07/2020 đến ngày 28/08/2020 (khớp mua 850.610 cổ phiếu).

Tuy nhiên, đến ngày 04/11/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của bà Nguyễn Thị Hương Ngân.

Tương tự, ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE) bị phạt 30 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông Hoài đã mua 43.800 cổ phiếu VOS - tương ứng 438.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VOS vào ngày 18/03/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, là người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE) bị phạt 10 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông Nguyễn Thanh Tùng bán 20.000 cổ phiếu JVC, tương ứng với 200.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu JVC vào ngày 07/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Trần Tiến Duy bị phạt 10 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 19/3/2021, ông Trần Tiến Duy đã mua 12.000 cổ phiếu CTG, tương ứng với 120.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu CTG, nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bà Lê Dung Nhi - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) thị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể: ngày 10/07/2020, bà Lê Dung Nhi, cổ đông lớn của SFI bán 50.000 cổ phiếu SFI, dẫn đến số lượng sở hữu của bà Lê Dung Nhi giảm từ 2.399.749 cổ phiếu SFI, chiếm 16,14% xuống 2.349.749 cổ phiếu SFI, chiếm 15,81% vốn điều lệ. Đến ngày 03/08/2020, HOSE mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Lê Dung Nhi.