17:01 05/07/2022

Đầu tư 1.850 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E qua địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngô Anh Văn -

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 74km sẽ tạo thuận lợi cho các phương tiện giao thông đi lại của người dân, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản từ các tỉnh Tây Nguyên, vùng Nam Lào, Đông Bắc Campuchia đến các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ...

Quốc lộ 14E đoạn qua tỉnh Quảng Nam bị xuống cấp trầm trọng
Quốc lộ 14E đoạn qua tỉnh Quảng Nam bị xuống cấp trầm trọng

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E có điểm đầu tại Km15+270 tại vị trí giao cắt với đường sắt Bắc - Nam (huyện Thăng Bình), điểm cuối tại Km89+700 tại nút giao Quốc lộ 14E với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (ngã ba Làng Hồi, huyện Phước Sơn), có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 74km đi qua các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn.

Đây là dự án thuộc nhóm B, có tổng vốn đầu tư là 1.850 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao chất lượng tuyến đường đã qua hàng chục năm chưa được cải tạo, nâng cấp sẽ tạo thuận lợi cho các phương tiện giao thông đi lại của người dân hàng chục xã thuộc các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn.

Đồng thời sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản từ các tỉnh Tây Nguyên, vùng Nam Lào, Đông Bắc Campuchia đến các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong vùng, phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã đầu tư trước đây; đảm bảo quốc phòng, an ninh cho khu vực.

Được biết, trước đó, tháng 2/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, đoạn Km15+270 - Km89+700 từ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sang Tổng cục đường bộ Việt Nam và Tổng cục đường bộ đã giao cho Ban QLDA 4 làm chủ đầu tư dự án này.

Để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án, ngày 01/7/2022, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Công văn số 4254/UBND-KTN giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành của tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng cho các đơn vị triển khai tiến trình thực hiện dự án.

Cụ thể, tỉnh đã giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn rà soát phương án hướng tuyến và các nội dung liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, tỉnh Quảng Nam để phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 4 trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện có tuyến đường đi qua và Ban Quản lý dự án 4 khẩn trương thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án 4 để triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (trong đó, chú ý việc rà soát kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu tái định cư, vị trí xây dựng khu tái định cư cho nhân dân).

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đưa Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270- Km89+700, tỉnh Quảng Nam vào diện theo dõi để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành.

Để phục vụ thi công Dự án, các xã Bình Lâm, Quế Thọ, Tân Bình, Sông Trà (huyện Hiệp Đức) sẽ có hơn 50ha diện tích đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng; các xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Quý (huyện Thăng Bình) có hơn 11ha đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất.