07:25 10/02/2023

Đề nghị 30 địa phương đẩy nhanh hoàn thành dự án quản lý và cơ sở dữ liệu đất đai

Nhĩ Anh -

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai," hoàn thành đúng tiến độ đã đặt ra đến ngày 30/6/2023...

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) ngày 9/2/2023, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đánh giá thời gian qua, dự án đã có những đóng góp đáng kể vào công tác quản lý nhà Nước về đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI

"Dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực đối với các hoạt động tại Trung ương và địa phương (công tác giải ngân, đấu thầu, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai,…). Bước đầu, đã tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của các tỉnh lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và vận hành theo mô hình tập trung, thống nhất; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và hệ thống một cửa hành chính công góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của địa phương, từng bước chuyển đổi dịch vụ công đất đai từ trực tiếp sang trực tuyến, giúp cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết", lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận.

Chia sẻ thêm về điều này, ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương cho biết Ban đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại địa chỉ https://nlis.vilg.gov.vn/.

Đến nay, đã hoàn thành kết nối vận hành 210/237 huyện thuộc 29/30 tỉnh, thành phố tham gia dự án. Trong đó, có 19 tỉnh đã hoàn thành kết nối toàn bộ các huyện tham gia dự án và có 40 quận huyện, thành phố thuộc 6 tỉnh, thành phố không tham gia dự án kết nối.

Ngoài ra, ngày 29/12/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an đã thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ người dân. Trong 305 huyện đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư có 281 huyện của dự án VILG.

Về tình hình triển khai các dịch vụ kết nối đất đai trên Hệ thống thông tin đất đai (VBDLIS), đã kết nối liên thông thuế điện tử tại 24/30 tỉnh, thành phố thực hiện Dự án; kết nối hệ thống 1 cửa điện tử tại 18/30 tỉnh; kết nối cổng dịch vụ công quốc gia về dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cấp độ 4 cho 30/30 tỉnh thuộc dự án.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, ĐẠT CÁC MỤC TIÊU ĐẶT RA

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận xét, đến nay, công tác giải ngân còn thấp và khối lượng công việc cần phải thực hiện còn nhiều; quá trình triển khai dự án VILG gặp nhiều khó khăn do những điều chỉnh về cơ chế tài chính, bố trí vốn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, lúng túng trong thực hiện các quy định của nhà tài trợ…

Theo Ban Quản lý dự án VILG, tính đến ngày 31/1/2023, mới giải ngân được 48,752 triệu USD, đạt 38,8% (dự án có tổng vốn sau điều chỉnh hơn 125 triệu USD).

Do đó, ông Ngân cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của dự án trong năm 2023 phải tập trung nỗ lực để hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Bộ đề nghị UBND các địa phương tham gia dự án tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh lên kế hoạch triển khai Dự án từ nay đến khi kết thúc dự án, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành đầy đủ các nội dung cần thực hiện, kết thúc đúng thời gian yêu cầu và đạt mục tiêu của dự án mà Chính phủ đã phê duyệt và tuân thủ theo Hiệp định tài trợ đã ký kết.

Ông Lê Minh Ngân: Nhiệm vụ trọng tâm dự án trong năm 2023 phải tập trung nỗ lực hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Ông Lê Minh Ngân: Nhiệm vụ trọng tâm dự án trong năm 2023 phải tập trung nỗ lực hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh chỉ đạo, giám sát các nhà thầu trong việc triển khai để đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng đúng quy định pháp luật và cập nhật, được chỉnh lý thường xuyên.

Ông Ngân cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án cấp Trung ương hướng dẫn địa phương trong việc giải ngân và kết thúc dự án. Đồng thời, hỗ trợ các chuyên gia để triển khai các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ chuyên sâu hỗ trợ về chính sách đất đai và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi như: Lộ trình phát triển Hệ thống thông tin đất đai quốc gia bền vững (NLIS); Tích hợp Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống thông tin đất đai (GIS-LIS); Lộ trình chuyển đổi và hiện đại hóa công tác định giá đất đai; Góp ý về các dự thảo Luật đất đai và dự thảo Nghị định thi hành Luật đất; Nghiên cứu về công tác giá đất, thu hồi đất… từ thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế phù hợp với mô hình của Việt Nam.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và Ban Quản lý Dự án tập trung tháo gỡ một số vướng mắc theo đề xuất của các địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các địa phương việc triển khai các hạng mục của Dự án; chuẩn bị cho việc kết thúc Dự án theo đúng quy định của pháp luật...

 

Ngày 30/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng thế giới (dự án VILG) với thời gian thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Do yêu cầu mới của công tác xây dựng hệ thống thông tin và trên cơ sở đề nghị của các địa phương tham gia dự án, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2139/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án VILG, gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2023.