07:17 17/02/2023

Đến lượt cổ phiếu GAB bị đình chỉ giao dịch

Hà Anh -

Nguyên nhân là HOSE đưa ra là do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC rơi vào diện đình chỉ giao dịch

Nguyên nhân là HOSE đưa ra là do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, công ty được theo dõi ở diện kiểm soát do cổ phiếu này không có giao dịch trong vòng 09 tháng theo Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của HOSE. Công ty đã có công văn số 17/2022/CV-GAB ngày 04/10/2022 về việc giải trình và biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, hết ngày 15/02/2023, quá 6 tháng so với thời hạn quy định (thời hạn CBTT là ngày 15/08/2022), công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến HOSE về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “ 1. Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định”, cổ phiếu GAB đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do Công ty chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 06 tháng so với thời hạn quy định.

Đồng thời, căn cứ quá trình khắc phục của Công ty, việc xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: “HOSE sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết. Đối với trường họp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kế từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày HOSE xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất.

Trước đó, HOSE cho biết ngày 20/3 tới đây, gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Như vậy, các mã cổ phiếu của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC đều bị xử lý vi phạm liên quan đến vấn đề công bố thông tin. Cụ thể: ROS đã bị hủy niêm yết bắt buộc (ngày huỷ niêm yết có hiệu lực là 5/9/2022 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 11/8/2022); Còn cổ phiếu ART và HAI bị đình chỉ giao dịch; KLF, và AMD đều bị hạn chế giao dịch.