13:40 18/04/2021

Điểm mặt những cổ phiếu đầu cơ bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh

Thuỷ Tiên

Tuần qua, nhiều mã đầu cơ bật tăng rất mạnh. Không chỉ ROS, AMD, HAI lọt top cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE, mà trên sàn HNX, KLF thậm chí còn dẫn đầu về mức tăng giá

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 2.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 3.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 4.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 5.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 6.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 7.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 8.

Nhóm cổ phiếu "họ FLC" bật tăng bất chấp thị trường điều chỉnh - Ảnh 9.