09:11 05/12/2021

Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên

Thuỷ Tiên

Tuần qua dòng tiền luân chuyển ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các mã như SJF, TNI, IDI... bị chốt lời sau thời gian tăng nóng. Trong đó, SJF và TNI đều có 5 phiên đều giảm sàn, đối với IDI là 4 phiên...

Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 1
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 2
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 3
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 4
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 5
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 6
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 7
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 8
Dòng tiền luân chuyển, hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn trong nhiều phiên - Ảnh 9