23:41 29/07/2016

Eximbank đột ngột hoãn đại hội đồng cổ đông bất thường

Nhật Nam

Thông tin hoãn được đưa ra chỉ ít ngày trước thềm đại hội bất thường đã định

<p style="font-family: 'Times New Roman'; margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal;">Ngày 29/4 vừa qua, đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2016 của Eximbank đã không thành công do sự náo loạn tại hội nghị, cũng như do phải trả hội trường cho khách sạn.</p><div><br></div>
<p style="font-family: 'Times New Roman'; margin: 0px; font-size: 14px; line-height: normal;">Ngày 29/4 vừa qua, đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2016 của Eximbank đã không thành công do sự náo loạn tại hội nghị, cũng như do phải trả hội trường cho khách sạn.</p><div><br></div>

Chiều 29/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ra thông báo của Hội đồng Quản trị về việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường đã triệu tập ngày 2/8 tới.


Thông báo cho biết, Hội đồng Quản trị Eximbank đã thống nhất hoãn đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 2/8/2016 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn.


Lý do hoãn đại hội trên là cùng ngày 29/7 Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.


Như trên, thông tin hoãn được đưa ra ít ngày trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 dự kiến tổ chức. Thậm chí đến ngày 18/7 vừa qua ngân hàng này vẫn tổ chức công bố thông tin về tài liệu chuẩn bị cho phiên họp.


Trong thông tin công bố chuẩn bị đó, Eximbank cho biết đã nhận được tới 8 hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, và thông tin trước đó dự kiến là bầu bổ sung thêm tối đa 3 thành viên.


Trước đó, sau đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/12/2015, Eximbank có cơ cấu Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 thành viên. Qua đại hội này, tình hình hoạt động và cơ cấu nhân sự của ngân hàng vẫn chưa thể ổn định, do các lần đại hội tiếp theo cũng như dự kiến đại hội bất thường đến nay vẫn chưa thành.


Hiện chưa rõ thời điểm Eximbank sẽ xác định lại để có thể tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.