11:06 31/05/2022

Gặp khó nguồn cung USD, Viettel Global tính kinh doanh... động vật sống

Nam Anh

Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tổ chức vào ngày 17/6 tới) vừa được Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) công bố, có đề cập đến việc bổ sung loạt ngành nghề mới, trong đó có cả kinh doanh… động vật sống.

Mạng di động Mytel của Viettel tại Myanmar.
Mạng di động Mytel của Viettel tại Myanmar.

Cụ thể, Viettel Global cho biết, hiện nay Tổng Công ty đang thực hiện ký một số hợp đồng với các thị trường để cung cấp các dịch vụ, hàng hóa thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và trong thời gian tới dự định sẽ thực hiện thêm một số hoạt động thương mại liên quan. Do vậy, Viettel Global cần thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “môi giới thương mại” nhằm giúp việc kinh doanh của Viettel Global được thuận tiện hơn.

Thêm vào đó, căn cứ theo định hướng chiến lược và sự chuyển đổi hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới, dự kiến Viettel Global sẽ cần bổ sung thêm các ngành nghề phục vụ kinh doanh các dịch vụ số, giải pháp thu hồi vốn bằng hàng hóa. Theo đó, Tổng Công ty dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh “dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính”.

Đặc biệt, cũng trong tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, Viettel Global cho biết, một số thị trường đầu tư của Tổng Công ty đang thiếu hụt nguồn cung USD dẫn đến việc các công ty con/công ty liên kết không có nguồn USD để trả nợ hợp đồng mua thiết bị với Tổng Công ty. Do đó, Viettel Global dự kiến ký kết hợp đồng thu mua nông sản với các công ty này. Vì vậy, Viettel Global cần thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “bán buôn nông lâm sản (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Trước đó, chia sẻ với VnEconomy, một lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Viettel, cho biết để không thụ động phụ thuộc và trông chờ vào các chính sách của chính phủ các nước sở tại trong việc giải quyết những khó khăn về tỷ giá, Viettel Global cũng phải tính toán và tìm các phương án để ứng phó. Trong đó có tính đến giải pháp mua hàng hóa tại một số thị trường của Viettel bằng tiền bản địa, sau đó sẽ chuyển về nước bán thu tiền.

Vị lãnh đạo này cho biết, các hàng hóa là thế mạnh của các nước, như châu Phi là các loại hạt, rất đa dạng, giàu tài nguyên khoáng sản, gỗ, nhiều mặt hàng về sợi… thì Viettel Global có thể mua về bán trong nước hoặc xuất khẩu trực tiếp sang các nước khác để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy vậy, các giải pháp mới này phải được tìm hiểu cụ thể, đảm bảo các mặt hàng phải có thế mạnh, chắc ăn mới làm.

MỤC TIÊU DOANH THU 2022: KHÔNG TĂNG TRƯỞNG

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Viettel Global cho biết tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty đạt 22.618 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thực hiện năm 2020, hoàn thành kế hoạch đặt ra. Trong khi, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 của Viettel Global chỉ đạt 880 tỷ đồng, giảm 320 tỷ đồng so với năm 2020 (1.200 tỷ đồng).

Tuy vậy, Viettel Global cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm so với năm 2020 nguyên nhân do Viettel Global thay đổi chính sách kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ viễn thông theo hướng đẫn tại Công văn số 7370/BTC-QLKT ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính. Theo đó, doanh thu dịch vụ viễn thông được ghi nhận trên cơ sở dung lượng thực tế mà khách hàng đã sử dụng trong năm thay vì như các năm trước đây được ghi nhận khi thu tiền từ đại lý và khách hàng theo Công văn số 18494 ngày 11/12/2015 của Bộ Tài chính.

Thuê bao năm 2021 của Viettel Global tăng thêm 1,89 triệu thuê bao (không hoàn thành kế hoạch là tăng thêm 3 triệu thuê bao), chủ yếu do ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị tại thị trường Myanmar đã tác động tới tăng trưởng thuê bao của Mytel suy giảm âm so với kế hoạch.

Viettel Global cũng cho biết năm 2021 hầu hết các thị trường nước ngoài đều có mức tăng trưởng doanh thu cao, như Movitel tại Mozambique tăng 31%, Halotel (Tanzania) tăng 24%, Lumitel (Burundi) tăng 20%, Natcom (Haiti) tăng 18%, Metfone (Campuchia) tăng 11%, Star Telecom (Lào) tăng 12%.

Về kế hoạch năm 2022, Viettel Global đạt mục tiêu đạt tổng doanh thu hợp nhất là 23.000 tỷ đồng, tương đương so với năm 2021 (đạt 23.743 tỷ đồng, gồm 22.618 tỷ doanh thu năm 2021 và 1.125 tỷ đồng doanh thu dịch vụ viễn thông khách hàng chưa sử dụng dịch vụ trước ngày 1/1/2021 được ghi giảm vào doanh thu năm 2021 do Viettel Global điều chỉnh phi hồi tố theo hướng dẫn tại Thông tư 20/2006TTT-BTC của Bộ Tài chính).

Gặp khó nguồn cung USD, Viettel Global tính kinh doanh... động vật sống - Ảnh 1

Đối với lợi nhuận trước thuế hợp nhất, Viettel Global đặt mục tiêu duy trì đạt dương đến tương đương năm 2021. Thuê bao viễn thông tăng trưởng 2,5 triệu thuê bao; thuê bao số tăng trưởng 6 triệu thuê bao.

 

Năm 2021, tổng mức thù lao, lương, và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát của Viettel Glabal là hơn 1,1 tỷ đồng/năm. Trong đó, thù lao của Chủ tịch là 249,6 triệu đồng, Phó chủ tịch là 174,7 triệu đồng, thù lao của thành viên HĐQT là 124,8 triệu đồng. Viettel Global cũng cho biết dự kiến tổng mức thù lao, lương, bồi dưỡng họp của HĐQT Tổng Công ty trong năm 2022 là không thay đổi so với năm 2021.

Gặp khó nguồn cung USD, Viettel Global tính kinh doanh... động vật sống - Ảnh 2