13:23 16/03/2021

Gelex mua cổ phiếu chi phối, một loạt lãnh đạo VGC thoái vốn

Hà Anh

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC - HOSE) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ VCG

Sơ đồ giá cổ phiếu VGC.
Sơ đồ giá cổ phiếu VGC.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC - HOSE) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ VCG.

Theo đó, ông Hoàng Kim Bồng - Phó Tổng Giám đốc Viglacera đã bán hết 74.000 cổ phiếu VGC để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 3/3 đến ngày 12/3.

Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Viglacera đã bán hết 510.900 cổ phiếu VGC để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 5/3 đến ngày 11/3.

Trước đó, ông Luyện Công Minh - Phó chủ tịch HĐQT đã bán được 409.100 cổ phiếu trên 510.000 cổ phiếu đang ký, để giảm sở hữu từ 0,11% về còn 0,02% vốn điều lệ tại Viglacera, giao dịch được thực hiện từ ngày 8/2 đến ngày 8/3. Nguyên nhân không bán hết là do giá không đạt kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, Gelex đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu Viglacera. Nếu giao dịch thành công, Gelex sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ từ 119.438.060 cổ phiếu, chiếm 26,64% vốn lên 141.938.060 cổ phiếu, chiếm 31,65% vốn tại VGC. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/3 đến ngày 6/4.

Mới đây, VGC thông báo đã bổ nhiệm ông Quách Hữu Thuận, Giám đốc Ban Gạch ốp lát Sứ vệ sinh, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty kiêm Giám đốc CTCP Viglacera Tiên Sơn, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc VGC.

Kết thúc năm 2020, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 9.413 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ (10.146 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 665,4 tỷ đồng, giảm 12,4% so với thực hiện trong năm 2019 (759 tỷ đồng).

Năm 2020, Viglacera đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.300 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất đạt 750 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 840,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 112,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Viglacera tăng hơn 1.700 tỷ so với đầu năm lên 21.512 tỷ đồng - trong đó, bất động sản đầu tư tăng từ hơn 4.800 tỷ lên 5.484,4 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn cũng tăng từ 2.067 lên 3.851,6 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng từ 3.360 tỷ lên 3.601 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 733 tỷ đồng.