19:16 08/05/2021

Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng

Thuỷ Tiên

Trước tình hình giá thép tăng phi mã cả ở trong nước và ngoài nước, cổ phiếu ngành này lại tiếp tục nổi sóng. Nổi bật nhất tuần trước là nhóm 3 cổ phiếu HSG, NKG, và TLH khi đều lọt vào top những cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE...

Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 1
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 2
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 3
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 4
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 5
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 6
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 7
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 8
Giá thép tăng phi mã, cổ phiếu ngành lại nổi sóng - Ảnh 9