18:42 04/06/2021

Hà Nội lập 15 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và kỳ thi vào lớp 10

Ngày 4/6, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1103-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành lập các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2021-2022 của thành phố…

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo TP. Hà Nội kiểm tra tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo TP. Hà Nội kiểm tra tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 15 đoàn kiểm tra do các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn; mỗi đoàn có từ 5-6 thành viên và được giao kiểm tra từ 1-3 quận, huyện, thị xã. 

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; công tác tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại của thành phố bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, đúng luật.

Các đoàn kiểm tra cần phát hiện kịp thời, giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm theo quy định; chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề quá thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trưởng các đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn kiểm tra; chủ động sắp xếp lịch kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi cần thiết; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được giao.