10:23 14/06/2010

Hà Nội sẽ thanh tra việc "sốt' đất

Từ Nguyên

UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi công văn hỏa tốc tới các sở, ban ngành liên quan nhằm ngăn chặn buôn bán đất đai bất hợp pháp

Việc giá đất sốt nóng tại khu vực phía Tây thành phố vừa qua được cho là có dấu hiệu lợi dụng những thông tin quy hoạch để trục lợi.
Việc giá đất sốt nóng tại khu vực phía Tây thành phố vừa qua được cho là có dấu hiệu lợi dụng những thông tin quy hoạch để trục lợi.
UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi công văn hỏa tốc tới các sở, ban ngành liên quan nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán đất đai bất hợp pháp.

Trong công văn nói trên, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và pháp luật đất đai để nhân dân thực hiện việc chuyển nhượng đúng quy định của pháp luật, nhất là thông tin đầy đủ về chủ trương xây dựng thành phố hiện nay mới đang trong quá trình lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thành phố yêu cầu các cơ quan phải thông tin cho nhân dân hiểu rõ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn sẽ có sự điều chỉnh; các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng đang phải rà soát, điều chỉnh nên việc xây dựng mới ở nhiều nơi phải dừng lại.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, khai thác sử dụng đất đai của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là trong việc chuyển nhượng trái pháp luật.

Các trường hợp thông tin sai sự thật để đầu cơ đất đai, môi giới nhằm trục lợi, làm thiệt hại đến quyền lợi của nhà nước,  tổ chức và cá nhân thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan không căn cứ vào tình hình biến động về giá đất trong thời gian vừa qua tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Ba Vì, thị xã Sơn Tây… để đề xuất việc điều chỉnh bảng giá đất của thành phố năm 2010 và xác định đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều kiện, thời điểm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời chỉ làm thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng, cho quyền sử dụng đất, thế chấp,...

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phát hiện và tổ chức thanh tra đột xuất về công tác quản lý đất đai tại một số phường, xã, thị trấn tại các khu vực trên, báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 7 tới.