07:54 02/09/2022

Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023

Thanh Xuân

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, hướng dẫn tạm thời chưa thu học phí năm học 2022 - 2023…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND TP. Hà Nội trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2022 - 2023 tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian chờ HĐND thành phố ban hành Nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai và các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện.