18:12 30/08/2022

Sở Y tế Phú Thọ thanh tra công tác đào tạo tại Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Thanh Xuân -

Trước thông tin đăng tải với loạt bài "Dối trá trong đào tạo cao đẳng chính quy ngành y - dược" liên quan đến Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thanh tra và có báo cáo về vấn đề này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết công tác tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành y, dược giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2019 tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra theo Quyết định thanh tra số 287/QĐ - TCGDNN, ngày 04/5/2019 việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. Trong thanh tra có nội dung về công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo; liên thông liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp; tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo.

Ngày 17/6/2019 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có Kết luật thanh tra số 1060/KL-TCGDNN kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp của Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ. Kết luận thể hiện không có nội dung nào về việc liên doanh, liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Tiếp đó tháng 5/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh hoạt động liên kết, đào tạo của Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ giai đoạn từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2018; tại biên bản làm việc ngày 29/5/2020, Công văn số 663/CAT-ANCTNB ngày 8/7/2020 của Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ chỉ liên kết, đào tạo với Trường Trung cấp Y Hà Nội nay là Trường cao đẳng Y Hà Nội I. Không có nội dung nào đề cập đến việc liên doanh, liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Qua báo cáo giải trình của nhà trường và các tài liệu liên quan, kết quả xác minh ban đầu của Đoàn thanh tra Sở Y tế cho thấy: Mẫu phiếu thu tiền nhà trường đang sử dụng, phiếu thu tiền đang lưu tại trường đúng với mẫu phiếu thu ký hiệu C30-BB đã được Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tại buổi làm việc ngày 26/8/2022.

Kiểm tra các nguồn thu, chi tài chính của nhà trường chưa phát hiện thấy có giao dịch tài chính nào của nhà trường với Trường cao đẳng Dược Hà Nội, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chưa phát hiện có tài liệu, hợp đồng, chứng từ nào thể hiện hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Bước đầu, Đoàn thanh tra Sở Y tế Phú Thọ nhận xét: Công tác tuyển sinh, đào tạo giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến hết năm 2019 nhà trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ thanh tra, kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, liên kết, đào tạo và có kết luận: không có nội dung nào ghi nhận Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ có hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Về nội dung thông tin phản ánh, tại thời điểm thanh tra chưa phát hiện thấy có tài liệu, hợp đồng, chứng từ nào thể hiện hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn. Chưa phát hiện có hoạt động giao dịch tài chính nào giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Nhà trường đã và đang sử dụng mẫu phiếu thu tiền không giống với mẫu phiếu thu tiền được đăng tải trong nội dung phản ánh.

Sau khi xem xét kết quả báo cáo tiến độ của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ yêu cầu Đoàn thanh tra tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cuộc thanh tra, thu thập, xác minh, nghiên cứu, xem xét tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành dược, trọng tâm công tác liên doanh, liên kết đào tạo chuyên ngành dược giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 7/2022, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Y tế theo quy định.

Khi phát hiện có nội dung, tình tiết mới, căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm.