18:37 21/06/2021

Hơn 300.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển trong 10 năm

Anh Tú -

Đến năm 2030, tổng kinh phí để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam ước tính lên đến 320.000 tỷ đồng, đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Cục Hàng hải Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông vận tải, tổng kinh phí để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 ước tính khoảng từ 300.000-320.000 tỷ đồng, không bao gồm kinh phí đầu tư đối với các bến cảng, cầu cảng chuyên dùng. Trong đó, các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng 57.000 tỷ đồng.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2011-2020, tổng vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển đạt khoảng 202.000 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng khoảng 20,6% tổng vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông.

 
Nguồn vốn đầu tư huy động đầu tư cho ngành hàng hải ngoài ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 173.000 tỷ, xấp xỉ 86% tổng số vốn đầu tư.

Nhờ thu hút được nguồn vốn đầu tư, hệ thống cảng biển Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Nếu năm 2000, Việt Nam mới được đầu tư khoảng 20 km chiều dài cầu bến cảng, thông qua sản lượng hàng hóa 82,4 triệu tấn, thì đến nay, hệ thống cảng biển Việt Nam đã có khoảng 96 km dài cầu cảng, tổng công suất trên 665 triệu tấn/năm, gấp 8 lần so với thời điểm bắt đầu thực hiện quy hoạch phát triển cảng.

Nhờ đó, dù ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ. Cụ thể, 5 tháng năm 2021, tổng sản lượng container quốc tế qua các cảng biển Việt Nam tăng 18,4%, trong khi sản lượng container nội địa tăng 24,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tại Vũng Tàu, khu vực Cái Mép dẫn đầu với tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, tiếp theo là khu vực Hải Phòng, tăng 20,5% và TP.HCM tăng 16,1%.

Để huy động được số vốn lớn này, đại diện Cục Hàng hải cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế và điều kiện để huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy hoạch thông qua các hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật.