06:57 17/03/2021

HUD3 nói gì về công trình hoàn tất 10 năm chủ đầu tư chưa chịu trả tiền?

AN NHIÊN

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3 – HOSE) vừa giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên trong báo cáo tài chính năm 2020

Một dự án của HUD3.
Một dự án của HUD3.

Cụ thể, theo ý kiến của kiểm toán viên, công trình Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ - Xí nghiệp cơ khí Quang Trung đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhưng chưa được quyết toán.

Với tài liệu có được, phía kiểm toán chưa xác định được giá trị doanh thu còn được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và chi phí giá vốn còn phải ghi nhận. Do đó, kiểm toán viên không đủ cơ sở để đánh giá về khả năng thu hồi đối với giá trị dở dang tại ngày 31/12/2020, cũng như chưa xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) và ảnh hưởng đến các khoản mục có liên quan trong Báo cáo tài chính.

Liên quan đến nội dung này, HUD3 giải trình rằng hiện nay, công ty đã hoàn tất thủ tục về nghiệm thu, quyết toán của công trình 2 nhà công vụ Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ cơ khí Quang Trung để trình chủ đầu tư phê duyệt. Nếu được phê duyệt, giá trị doanh thu của công trình còn được ghi nhận khoảng 25 tỷ đồng. Công ty sẽ cung cấp cho đơn vị kiểm toán các tài liệu liên quan đến công trình trong thời gian sớm nhất.

Theo thuyết minh của công ty, công trình này được thi công xong từ năm 2010 nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán, giá trị ghi nhận vào hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020 là gần 25 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, HUD3 ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 118,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 1,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 75% và 91,6% so với năm 2019. Trong cơ cấu doanh thu, mảng hoạt động xây lắp và kinh doanh bất động sản giảm mạnh 54% và 83%.

Giải trình về lợi nhuận năm 2020 sụt giảm, HUD3 cho biết, do doanh thu của dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh chủ yếu đã được ghi nhận hết vào năm 2019. Đồng thời, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm cho công tác kinh doanh các căn ki ốt của dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh gặp nhiều khó khăn, còn dự án HUD Sơn Tây tuy kinh doanh có chiều hướng tốt nhưng chưa bàn giao được cho khách hàng nên chưa ghi nhận được doanh thu trong kỳ. Ngoài ra, các công trình xây lắp chưa được triển khai mới, công trình thi công dở dang chưa đến giai đoạn thanh toán.

Tổng tài sản của Công ty đến cuối năm 2020 đạt 262,4 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả còn 111,7 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu HU3 đang được giao dịch xung quanh mức giá 8.000 đồng/cổ phiếu.