18:32 04/05/2021

Khối lượng giao dịch trên UpCoM tăng 5,8%

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 4 tiếp tục có diễn biến khá sôi động...

Biểu đồ điểm chỉ số UpCoM.
Biểu đồ điểm chỉ số UpCoM.

Cụ thể: tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 80,12 điểm, giảm 1,58% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt hơn 1.033 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước.

Toàn thị trường có xấp xỉ 1,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giảm 8% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch đạt 21,95 nghìn tỷ đồng, giảm 23,16% so với tháng 3. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 84,8 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 5,8% so với tháng trước, giá trị giao dịch đạt gần 1,1 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 11,63% so với tháng trước.

Trong đó, có 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 4/2021 là SCG tăng 239,24% từ mốc 28.800 đồng/cổ phiếu lên 97.700 đồng/cổ phiếu; DNS tăng 203,19% từ mốc 9.400 đồng/cổ phiếu lên 28.500 đồng/cổ phiếu; BVN tăng 195,05% từ mốc 6.100 đồng/cổ phiếu lên 18.000 đồng/cổ phiếu; HVA tăng 107,5% từ 4.000 đồng/cổ phiếu lên 8.300 đồng/cổ phiếu và KSE tăng 105,77% từ mốc 15.600 đồng/cổ phiếu lên 32.100 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 4/2021 gồm: BSR với 254.064.342 cổ phiếu; VHG với 115.834.190 cổ phiếu; KSH với 100.163.352 cổ phiếu; ABB với 85.155.802 cổ phiếu và HVG với 53.651.275 cổ phiếu.

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 38,7 triệu cổ phiếu. tương ứng 1,75 nghìn tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào đạt 871 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 879 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM - trong đó, có mã 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: ACV với 4.931.540 cổ phiếu; QNS với 3.895.994 cổ phiếu; ABR với 2.900.000 cổ phiếu; VEA với 914.300 cổ phiếu và VTP với 669.623 cổ phiếu.

Đồng thời, 5 mã cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là: ACV với 4.211.800 cổ phiếu; QNS với 2.893.979 cổ phiếu; VTP với 2.772.245 cổ phiếu; BSR với 2.395.900 cổ phiếu và VEA với 1.799.610 cổ phiếu.

Về quy mô thị trường, trong tháng 4, UPCoM có thêm 7 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới với giá trị đăng ký giao dịch mới đạt 1,1 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đạt 912 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt xấp xỉ 37,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 378,7 nghìn tỷ đồng.